Vraag i

Voor u start met de vragen is van belang uw zakelijke wagenpark in te delen in een categorie. Hoeveel zakelijke auto's (?) bevat uw wagenpark totaal?

Vraag 1

Is er binnen uw bedrijf een leaseauto - / mobiliteitsbeleid beschreven?

Vraag 2

Bevat uw leaseauto - / mobiliteitsbeleid een functieafhankelijke normering op basis waarvan uw medewerkers financiële keuzes mogen maken?

Vraag 3

(Wijze van inkoop). Bepaalt de leasemaatschappij waar een auto of dienst wordt afgenomen?

Vraag 4

Heeft u met uw berijders en brandstofleverancier afspraken gemaakt over het brandstofgebruik van de zakenauto's c.q. de kosten hiervan?

Vraag 5

Heeft u, aanvullend op de Algemene Voorwaarden van uw leverancier(s), aanvullende, specifieke afspraken gemaakt met uw leveranciers?

Vraag 6

Heeft u samen met uw leveranciers aanvullende afspraken vastgelegd in specifieke Service- of Prijs Level Agreements?

Vraag 7

Ontvangt u van uw leverancier(s), periodiek en proactief, managementrapportages, welke ook online te raadplegen zijn? 

Vraag 8

Heeft u duidelijk zicht op de afrekening van meer of minder gereden kilometers dan wel de methodiek hoe deze kosten achteraf herrekend worden?

Vraag 9

Zijn u en uw berijders op de hoogte van het protocol dat gevolgd wordt bij het inleveren van de leaseauto inclusief de wijze waarop innameschade worden beoordeeld en doorbelast?

Vraag 10

Met hoeveel leasemaatschappijen werkt u nu samen?

Bedankt! U hebt de Mobility Scan succesvol doorlopen.

Vul hieronder uw (bedrijfs)naam e-mailadres in en ontvang de uitslag van de scan geheel gratis!

< Vorige Volgende >